Ring vardagar kl. 07.00 – 16.00

Dalarna: 023-310 04
Gävle: 0270-689 00
Malmö: 046-15 73 01
Stockholm: 08-509 075 10
Uppsala: 070-775 69 77
Västerås: 021-13 35 55
Örebro: 019-554 20 45

Säkerhetskrav inom bygg – byggnadsställningar

Regler och lagar

Sedan juli 2006 gäller nya regler för byggnadsställningar och de som uppför dem. Främst är att alla som sätter upp byggnadsställningar måste genomgå en utbildning i arbetsmiljöverkets föreskrifter som beskriver hur byggnadsställningar på upp till 8 meter ska utformas. Denna utbildning måste alla gå som ska sätta upp, riva eller förändra byggnadsställningar. Denna utbildning är ett krav för att arbetsgivaren ska få lov att anställa arbetstagaren. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland byggnadsarbetare och det finns därför stora incitament till att förbättra utbildningen för de som arbetar inom sektorn vad gäller säkerheten.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets broschyr om byggnadsställningar

Regler montering byggnadsställningar

Regler montering byggnadsställningar

Certifierad personal

Sedan gäller en mängd olika regler vad gäller själva uppförandet av en byggnadsställning. Byggnadsställningar får endast monteras, förändras eller nedmonteras efter att en översikt av ställningen och arbetsplatsen gjort varefter kvalificerad eller certifierad personal utför arbetet. Skyddshjälmar och sele måste användas av alla som arbetar och skyddsutrustningen måste vara i gott skick. Stödplattor till byggnadsställningen måste vara av sådan karaktär och storlek att de ger ett gott stöd och måste inspekteras extra ifall marken de används på är mjuk eller frusen. De får inte vara tegelstenar, block eller andra lösa föremål utan bör vara ordentliga stödplattor. Ställningen måste planas och det är här mycket viktigt att ansvarig byggare inte tvingar ställningen på ett sätt som kan göra den instabil. Det går att ibland stödja ställningen mot den byggnad den står kring men bara ifall att det går att göra det på ett säkert sätt enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggnadsställningen måste därefter kontrolleras noga innan den är redo att användas En kvalificerad person ska utföra inspektionen av den monterade ställningen och se till att den håller alla de säkerhetskrav samt att muttrar är åtdragna, ställningen har blivit korrekt planad, stödplattorna ska vara i fast kontakt med ställningen samt att alla andra delar av ställningen är ordentligt fastgjord. Viktigt är också att inga sladdar eller andra ledningar hänger över någon kant eller på något sätt kan göra ställningen strömförande eller utgöra en risk för att de som arbetar där kan snubbla. Varje gång ställningen används måste den inspekteras noga. Det vill säga varje dag som arbetet inleds på .

Dalarna

Främbyvägen 4
791 52 Falun

Tel: Tel 023-310 04
E-post: dalarna@abcstallningar.se

Stockholm

Silovägen 18
136 50 Jordbro

Tel: 08-509 075 10
E-post: stockholm@abcstallningar.se

Örebro

Tel: 019-554 20 45
E-post: orebro@abcstallningar.se

Gävle

Gjutarvägen 17
820 20 Ljusne

Tel: 0270-689 00
E-post: gavle@abcstallningar.se

Uppsala

Salsta Industrihus
743 92 Vattholma

Tel: Tel: 070-775 69 77
Email: uppsala@abcstallningar.se

Malmö

Lastvägen 11
247 64 Veberöd

Telefon: 046-15 73 01
Email: malmo@abcstallningar.se

Västerås

Svartviksslingan 27
168 38 Bromma

Tel: 021-13 35 55
Email: vasteras@abcstallningar.se