Ring vardagar kl. 07.00 – 16.00

Stockholm: 08-635 80 50
Dalarna: 070-735 51 93
Västerås: 021-13 35 55
Uppsala: 018-38 15 51
Örebro: 08-509 07 514
Gävle: 0270-689 00

Skyddssele för fasadrenoveringar på byggnadsställning

Säkerhetskrav

För att garantera säkerheten för de som arbetar på en byggarbetsplats där det finns inslag av fasadrenovering eller på annat sätt arbete som försiggår över 2 meter upp i luften finns det flera krav. Dels måste det finnas byggnadsställningar som uppnår alla säkerhetskrav med räcken, fot och halkskydd samt vara kontrollerade av en certifierad byggare. Dels måste alla de som arbetar på en byggnadsställning över 2 meter inneha ett diplom från en certifierad utbildning.

Skyddssele räddar liv

skyddssele_byggstallningSkyddssele finns oftast att tillgå i samband med att en byggnadsställning uppförs och hyrs ut och är en nödvändig säkerhetsanordning för att rädda liv. Fallolyckor står för en stor del av de skador och dödsolyckor som sker inom byggbranschen och är något som måste förebyggas. Skyddssele blir därför specifikt vid fasadrenovering något som kan rädda många liv. För att väl kunna använda sin skyddssele bör de som arbetar på hög höjd gå igenom ett antal olika kurser som behandlar olika aspekter av var selen kan användas samt vilken utrustning som tillkommer beroende på vilken form av arbete som utförs. Fasadrenoveringar är mycket riskabla och arbetsmiljöverket har därför utfärdat regler att skyddsselar med lina är nödvändiga vid all byggnation och takarbete. Kom ihåg att säkerhetsbarriärer alltid måste sättas upp även om personalen har skyddssele. Det vill säga att om du har mer än 25 % lutning på en yta så bör du sätta upp en horisontell plattform att arbeta ifrån. Under tiden som den byggs upp måste du ha skyddssele med korrekt lina.

Säkerhetsutrustning

Vad gäller säkerhetsutrustningen finns det också en mängd tillbehör som kan göra arbetet med utrustningen enklare. Exempelvis finns det så kallade repmotorer som fästs på linan du hänger i och som drar dig uppåt genom att du enkelt gasar och bromsar med ett handtag som är fest i motorn. Det underlättar framförallt under byggandet av ställningar på obekväma platser där det kan vara svårt att komma åt från det vanliga taket eller ställningen i sig. Kom ihåg att även om en arbetsgivare inte anser att sele är nödvändigt så måste du enligt lag bära den.

Stockholm

Silovägen 18
136 50 Jordbro

Tel: 08-635 80 50
E-post: stockholm@abcstallningar.se

Dalarna

Tunavägen 276
781 73 Borlänge

Tel: 070-735 51 93
E-post: borlange@abcstallningar.se

Uppsala

Libro Ringväg 45
752 28 Uppsala

Tel: 018-38 15 51
Email: uppsala@abcstallningar.se

Västerås

Älvkarleövägen 9
115 34 Stockholm

Tel: 021-13 35 55
Email: vasteras@abcstallningar.se

Gävle

Gjutarvägen 17
820 20 Ljusne

Tel: 0270-689 00
E-post: gavle@abcstallningar.se

Örebro

Tel: 08-509 07 514
E-post: orebro@abcstallningar.se