Ring vardagar kl. 07.00 – 16.00

Falun: 023-310 04
Gävle: 0270-689 00
Malmö: 046-15 73 01
Stockholm: 08-509 075 10
Uppsala: 070-775 69 77
Västerås: 021-13 35 55
Örebro: 019-554 20 45

Hyra byggställning – Byggställningsguiden

Välkommen till Hyra byggställning – Byggställningsguiden!
Här berättar vi om det viktiga arbetet som ställningsmontörerna gör och vad du som beställare av byggställning ska tänka på.

Hyra byggställning - Byggställningsguiden

Hyr byggställning av oss

  • 25 års erfarenhet av byggnadsställningar
  • Vi fraktar, monterar, demonterar och servar
  • Byggställningar av högsta kvalitet
KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Vi hjälper och servar

  • Byggföretag
  • Hantverkare
  • Fastighetsägare
På vår huvudsida kan ni läsa mer om våra produkter och tjänster.
ABC Ställningar, Rätt byggställning i rätt tid.
ABC Ställningar

Säkerhet och service

Med en byggnadsställning ska de olika yrkesgrupperna på en byggarbetsplats få bästa förutsättningarna att säkert och effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter oavsett höjd. Säkerheten ska alltid gå före allt annat men en stor uppgift för ställningsmontören är också att leverera service så arbetet alltid flyter på smidigt.

En seriös montör känner ett stort ansvar mot sina kamrater på byggarbetsplatsen och är en viktig del i att se till att arbetsplatsen både förblir skadefri.
En enkel men viktig detalj är t. ex. fotbrädorna som alltid ska vara monterade och förhindra att verktyg och skräp faller ner från ställningen på passerande under. Det är alltid en trygghet för personalen att veta att fotbrädor finns och är korrekt monterade.

Säkerhet och effektivitet hör också ihop: Olika yrkesgrupper behöver olika höjder på plattformarna för att kunna arbeta effektivt. En plåtslagare som monterar vindskivor behöver komma upp högre än en snickare som monterar fönster. Alla yrkesgrupper ska kunna arbeta säkert och effektivt på just sin höjd – det är ställningsmontörens primära uppgift. För det krävs att ställningsmontören är serviceinriktade och fångar upp de önskemål som finns på arbetsplatsen.

En viktig sak att tänka på om du är privatperson är att det endast är du som får arbeta på ställningen om du har rest den själv. Om du arbetar med underleverantörer så ska ställningen vara rest av en certifierad montör och slutbesiktigad.

Montör med sele


Byggnadsställning är ett serviceuppdrag

Ett byggprojekt utvecklas och nya behov uppstår. Ibland behövs ställningsmontörerna på daglig basis för anpassningar och kompletteringar. Med en tät dialog med byggledningen kan arbetet gå så mycket smidigare om byggnadsställning, väderskydd och tillträden alltid är optimalt anpassade efter dagens uppgifter.

Byggställning är ett serviceuppdrag


Vi hjälper och servar
  • Byggföretag
  • Hantverkare
  • Fastighetsägare
KONTAKTA OSS

Den byggentreprenör som ser ställningsbyggaren som serviceresurs på byggarbetsplatsen sparar ofta både tid och kostnader. Oftast så ringer entreprenören in ställningsbyggaren för anpassningar men det blir allt vanligare att ställningsmontörerna är på plats stora delar av byggperioden för att alltid kunna serva snabbt, det gäller såklart framförallt större byggen.

Utbildning och certifikat

Du som beställare behöver kontrollera att ställningsföretaget har utbildad personal och är certifierade. Arbetsplatsen bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningsmontörerna inte har rätt utbildning för uppgiften. Den enda personal som inte behöver särskild utbildning är de som transporterar ställningen till och från byggarbetsplatsen. All annan personal behöver utbildning och ska vara certifierade. Lärlingar ska vara inskrivna på lärlingsutbildning och gå under handledning av en yrkesutbildad ställningsmontör.
Innan du börjar samarbeta med en ny ställningsmontör bör du kontroller att de är medlemmar i STIB och har de certifikat som krävs. Ett bra sätt är att leta efter symbolen STIB på deras hemsida eller söka i STBS databas över medlemmar. Det betyder att de är med i Ställningsmontörerna, en rikstäckande branschorganisation.
Byggställning - rätt utrustade montörer


Hur väljer jag ställningsmontör?

Det finns flera saker du bör tänka på:
1. Säkerställ att företaget är medlemmar i branschorganisationen Ställningsmontörerna, det är ett grundkvitto på att de ser seriöst på utbildning och säkerhet.
2. När du upphandlar, begär in certifikat och kontrollera att personalen är utbildad för uppgiften.
3. Har ställningsföretaget rätt och tillräckligt med ställningsmaterial? Om du har stort materielbehov så säkerställa att de kan leverera rätt mängd i rätt tid.
4. Hur viktigt är ”rätt ställning i rätt tid”? Leveranssäkerheten hänger ofta ihop med hur effektiv logistik din ställningsleverantör har och om de snabbt kan ta in montörer från t ex andra byggen eller orter om det blir bråttom.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT


Väderskydd förlänger och skyddar

Väderskydd blir allt vanligare att komplettera med. Vid putsarbeten är en duk bra för att dels hindra damm att sprida sig i tätbebyggt område samt skydda nylagd puts för vänder och vind.

Vintertid ger väderskydd en betydligt bättre arbetsmiljö och det går även att värma upp arbetsplatsen innanför väderskyddet. Med rätt väderskydd kan byggarbetsplatsen vara effektiv året runt. Beroende på byggsäsong så används sommarväv eller vinterväv.

När väven blåser sönder fungerar systemet!
Ibland ser man väderskydd som gått sönder efter det har blåst. Då kan man tro att väven är av dålig kvalitet eller arbetet inte tillräckligt bra utfört. Men faktum är att det är tvärtom! När väven går sönder i vinden så fungerar systemet som det ska. Väven tål en viss vindbelastning och när den överskrids så brister de stroppar väven är fastsurrad med. Det är en säkerhetsåtgärd så belastningen på ställningen inte blir för hård. Det tillhör ställningsmontörernas arbetsuppgifter att återställa väven efter blåst, oftast på uppmaning av de yrkesgrupper som för närvarande arbetar på ställningen.

Väderskydd till byggställning


Vädertak

Vädertak kan utföras på många sätt och bidrar till att takarbeten kan utföras åtet runt och att nybyggnader kan skyddas mot väder och vind. Vädertak kan vara skjutbara för att t. ex. ge utrymme för krantransporter innanför vädertaket.
Det är långt ifrån alla ställningsfirmor som har materiel eller utbildning för att utföra ett projekt med skjutbara vädertak. Det krävs också särskild utbildning.
Naturligtvis fördyrar väderskydd och vädertak byggnationen. I storstäderna prioriteras dock att kunna hålla arbetet igång oavsett väder och vind och allt fler byggen även utanför städerna börjar nu förses med effektiva väderskydd och tak.

Vädertak


Montera själv eller inte?

Om du är privatperson eller småföretag som ska resa en egen byggnadsställning så rekommenderar vi inte höjder över X meter. Höjder över det kräver extra säkerhetsåtgärder och ska resas av certifierad montör.


Ett bra alternativ om du behöver ställning till en halv villa i taget är att hyra en Villavagn, släp och ställning ligger klart när du kommer. Med vår instruktionsfilm monterar du enkelt ställningen själv. Tänk på att den typen av ställning lämpar sig för lättare arbeten.
LÄS MER OM VÅR VILLAVAGN

I dessa fall bör du INTE resa ställning själv:
– Om arbetshöjden är över 6 meter
– Ställning för takarbeten
– Ställning för tyngre arbeten som byte av fasad om det dessutom är större ytor
– Om fastigheten har vindskupor som ska byggas runt
– Om ställningen ska byggas över en altan eller annat hinder.
– Om marken är kuperad eller har dålig bärighet.

Byggnadsställning i industrin

På större industrier pågår ständigt tillfälliga arbeten på höga höjder. Förr om åren användes stegar eller egenbyggda plattformar för dessa arbeten. Men i takt med att säkerhetstänkandet har blivit bättre och kraven på effektiva arbetsplattformar ökat, så år det vanligare att man tecknar ett avtal med en ställningsentreprenör. Montörerna får ofta en lång och bra relation med arbetsledarna på industrin och tar oftast ett eget ansvar för att arbetsplattformarna blir säkra och effektiva.
Ofta kräver arbeten med industriställning att man snabbt kan se lösningar. Det kanske handlar om att bygga ställning runt eller inuti en stor maskin, att se till att man kan ta sig från ett våningsplan till ett annat på ett säkert sätt eller bara en enkel hantverkarställning för att utföra ett elarbete.

Arbete med industriställning kan kräva extra utbildning och certifikat, t. ex. om man arbetar i anläggningar med starkström. Då ABC Ställningar finns på flera orter i landet där behoven är olika på marknaden, kan vi ofta förse projekt med specialkompetens. T. ex. arbeten i kraftstationer.


Tillträden för man och maskin

I stora byggprojekt i industrin finns det ofta behov av speciallösningar för tillträden.

Industriställning
Här ska t ex byggarbetare kunna gå ner i ett schakt och till vänster syns tillträdet via en ramp för maskiner.
Angöringsbrygga för travers
Här ser vi en angöringsbrygga för en travers. Det här är typexempel på hur man använder byggnadsställningar i industriprojekt för att underlätta just tillträden för både man och maskin.

Lastbryggor och bygghissar

På större husbyggen behövs ofta lastbryggor till de olika våningsplanen där material kan hanteras. På lastbryggan kan kranar eller lastmaskiner lyfta upp materiel och på så sätt spara tid och ryggar.

Bygghiss

Bygghissen är på större byggarbetsplatser ryggraden för att effektivt transportera både manskap och materiel mellan våningsplanen. Även mindre byggarbetsplatser ökar ofta sin effektivitet med en bygghiss. Det krävs specialkompetens för att både bygga och serva en bygghiss. Ofta krävs service på hissen under byggtiden då påfrestningarna är stora.

Beräkning av laster

En byggställning på plan mark med god beskaffenhet kräver inga lastberäkningar. Men om man som här (bild lighthouse) har byggt en 50 meter hög ställning som delvis står på taket till ett parkeringsgarage, då är beräkningen av laster och förstärkningsarbeten viktigt. En erfaren och certifierad ställningsmontör har kompetens att beräkna laster och ser alltid till att leverera en säker byggnadsställning.


KONTAKTA OSS FÖR OFFERT PÅ BYGGHISSAR

Bygghiss

Olika typer av byggnadsställningar

Byggnadsställning är ett samlingsnamn för olika typer av arbetsplattformar som svarar mot olika behov.

Fasadställning

abc fasadställning
Fasadställning är det man oftast tänker på när man säger byggnadsställning. Från början byggde man sina egna ställningar i trä, sedan kom rörställningen allmänt kallad ”Burton” som fortfarande finns kvar. Nu finns en mängd systemställningar som var och en uppfyller olika behov för olika typer av fasadställningar.

Industriställning

Industriställning
Industriställning är egentligen bara ett namn för servicearbeten inom just industrin. Det finns inget speciellt ställningsmateriel utvecklat just för industri utan det är befintligt materiel som anpassas efter varje unik miljö och projekt. Dock ställer arbete i industrimiljö ibland extra krav på ställningsmontörens utbildning, t. ex. om man arbetar i kraftstationer.

Villaställning

abc byggställning villa

Säkert och effektivt arbete på moderna byggställningar. Vi levererar, monterar och anpassar efter behov, perfekt för t.ex. fasadrenovering och målning.

Rullställning

byggnadställning rullställning
En smidig ställning för enklare arbeten upp till 12 m. Lätt att flytta med justerbara hjul för att kunna flytta ställningen alltefter arbetet fortgår. Kan monteras själv eller med vår hjälp.

Hantverkarställning


Den enklaste typen är en liten, fast ställning som brukar kallas hantverkarställning. Den används vid arbeten runt 2 meters höjd t. ex. vid takarbeten inomhus eller enklare arbeten utomhus. Den är enkel att transportera och montera. Viktigt att tänka på är hanterbarheten, en hantverkarställning ska helst vara hopfällbar men samtidigt robust.

Villavagn

Villavagnen

Mycket smidig lösning för det mindre projektet till ett mycket förmåligt pris. Du hämtar villavagnen hos oss och monterar ställningen själv i din egen takt.


Artiklar


Hyra byggnadsställning är enkelt!

Vi har flexibla system som gör att du enkelt kan bygga ut din byggnadsställning under arbetets gång, både på längden och höjden. Vi transporterar, besiktigar, underhåller, flyttar och täcker in din byggnadsställning med väderskydd om så önskas. Våra ställningar uppfyller alla gällande säkerhetskrav enligt AFS 2013:4.

Byggställning – arbetsplattformar

Inom vår bransch råder höga krav på säkerhet men också flexibilitet och snabbhet. Att arbeta effektivt på fasad och tak kräver bra arbetsplattformar. Men utöver en bra byggställning krävs också erfarna och utbildade montörer som levererar arbeten som bidrar till effektivitet och hög säkerhet för kunden.
Kontakta oss för offert idag

Falun

Främbyvägen 4
791 52 Falun

Tel: Tel 023-310 04
E-post: dalarna@abcstallningar.se

Stockholm

Silovägen 18
136 50 Jordbro

Tel: 08-509 075 10
E-post: stockholm@abcstallningar.se

Örebro

Tel: 019-554 20 45
E-post: orebro@abcstallningar.se

Gävle

Gjutarvägen 17
820 20 Ljusne

Tel: 0270-689 00
E-post: gavle@abcstallningar.se

Uppsala

Salsta Industrihus
743 92 Vattholma

Tel: Tel: 070-775 69 77
Email: uppsala@abcstallningar.se

Malmö

Lastvägen 11
247 64 Veberöd

Telefon: 046-15 73 01
Email: malmo@abcstallningar.se

Västerås

Svartviksslingan 27
168 38 Bromma

Tel: 021-13 35 55
Email: vasteras@abcstallningar.se